काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती र त्यसका सहायक नदी सफा बनाउन यहाँका पहाडमा १९८ वटा पोखरी बनाइने भएको छ । भूकम्प, पहिरो, संरचना खराबी लगायतको कारणहरुले काठमान्डौमा डुबान तथा बाढिको भयावह जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । यस बिषयमा यहांहरुको सुझाव के छ ?

काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती र त्यसका सहायक नदी सफा बनाउन यहाँका पहाडमा १९८ वटा पोखरी बनाइने भएको छ । भूकम्प, पहिरो, संरचना खराबी लगायतको कारणहरुले काठमान्डौमा डुबान तथा बाढिको भयावह जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । यस बिषयमा यहांहरुको सुझाव के छ ?

 Published 2 months ago      Replies 15
Flood Disaster Environment Impact Health Crisis

Placeholder Your Banner Ad
Placeholder Your Banner Ad